Svatební dar

Vytvořeno středa 13. listopad 2013 19:46 Aktualizováno pondělí 30. červen 2014 10:09 Napsal Administrator

Svatební dar

Luhačovický okrašlovací spolek Calma vydává publikaci Svatební dar aneb 25 let v hotelu Alexandria.

Kniha vzpomínek Vincence Jančaříka obsahuje rozšířený text původních „svědectví“ autora, vydaných v Singapuru v roce 2000 v anglickém jazyce pod názvem „BETTER THAN MANY SPARROWS“. Pojednává o počátcích hotelu Alexandria v Luhačovicích, zejména o období druhé světové války, kdy byl hotel v německých rukou, a o prvních desetiletích éry socialismu.

V Alexandrii autor pracoval od roku 1942 do roku 1968. Po své emigraci se usadil v Kanadě, avšak nepřestal udržovat kontakt se svými přáteli v Luhačovicích. Vyústěním mnohaleté korespondence s některými členy Luhačovického okrašlovacího spolku Calma byla dohoda o vydání vzpomínek v českém jazyce. Díky sponzorskému daru se to podařilo uskutečnit v roce, kdy se Vincenc Jančařík dožívá 90 let.

Svatební dar